Technisch Projectmanagement

Project management

Ontdek de sleutel tot een succesvol project

Ontdek de sleutel tot een succesvol project door onze training Technisch Projectmanagement! Waarom loopt het ene project lekker soepel en het andere niet? Heb je als projectleider, maintenance engineer, of technicus ook behoefte aan het (beter) toepassen van risicomanagement en analyse?

Volg dan bij Stevast Techniek de training Projectmanagement – Uniforme Project Aanpak (UPA)! Tijdens deze training ga je aan de slag met zinvolle technieken en tools waardoor jouw projecten een succes worden. Je krijgt meer grip op het project, de coördinatie en de medewerkers die het uitvoeren.

“Je bent zo goed als je laatste project.” Projecten lopen soms onnodige averij op. Deze problemen kunnen ontstaan in het voortraject, tijdens de uitvoering, of bij de oplevering. Projectmanagement is een teamprestatie: een keten waarin de juiste schakels op het juiste moment in elkaar moeten grijpen.

Elk project moet een goed project worden, en de maatwerk module en training Projectmanagement – Uniforme Project Aanpak (UPA) biedt de passende ondersteuning voor een succesvolle implementatie van jouw project. Wat kan dat deze training en module voor jou betekenen? Lees alles over de mogelijkheden van technisch project management.

 

Wat krijg je in de modules?

Elke module begint met het op maat leveren van een project methodiek. Er wordt gekeken waar de kansen en uitdagingen binnen jouw organisatie voor een project liggen. Elk project is uniek en daarom is het belangrijk om een projectomgeving en organisatie goed af te stemmen op de doelstellingen van een project, de projectmedewerkers goed te trainen voor hun specifieke taken en hen daarbij te begeleiden. Gedurende de realisatie van het project zullen de medewerkers ook gecoacht worden.

 

Wat leer je in de training?

Tijdens de training Projectmanagement – Uniforme Project Aanpak (UPA) leer je in vijf modules de basisprincipes van technisch projectmanagement.

Zo raak je bekend met het toepassen van fasering in projecten; leer je hoe je een project moet organiseren; welke activiteiten je in de ontwerpfase moet uitvoeren; hoe je een uitvoeringsplan maakt, deze organiseert en welke veiligheidseisen daarbij horen. Daarnaast leer je hoe je de inbedrijfstelfase voorbereid en begeleid, en wat er allemaal bij komt kijken om een project klaar voor gebruik te maken. De theorie wordt gekoppeld aan voorbeelden uit de praktijk om deze tot leven te brengen in de les.

 

Voor wie is deze training bedoelt?

De training Projectmanagement – Uniforme Project Aanpak (UPA) is ontwikkeld voor alle technici die hun projectmanagementvaardigheden willen verbeteren. De training is niet alleen bestemd voor de projectleider, maar ook voor de andere leden van een projectteam zoals de engineers, maintenance engineers, gebruikers van nieuwe installaties, inbedrijfstellers en opstartmanagers, en technici die willen doorgroeien in technisch (project)management.

 

Door wie wordt de training en advies gegeven?

De training wordt gegeven door Anneginus Hummel. Met ruim 30 jaar professionele ervaring als technisch projectmanager weet hij voor welke uitdagingen technische professionals staan!

In zijn carrière heeft Anneginus zich o.a. beziggehouden met diverse grote projecten in de zuivelindustrie, waar hij 13 jaar lang deel uitgemaakte van het managementteam. Bij het interne projectenbureau was hij betrokken bij de besluitvorming over grote, strategische en kapitaalintensieve investeringen.

Daarnaast heeft Anneginus in zijn loopbaan geholpen om de bedrijfscultuur van verschillende organisaties geschikt te maken voor het succesvol verwerken van grote projecten, en heeft hij leidinggegeven aan een engineersafdeling waar hij junior engineers begeleidde en opleidde tot senior projectleiders. Met zijn enthousiasme, kennis en ruime ervaring in het projectmanagement is Anneginus Hummel de aangewezen persoon om te helpen.

 

Maatwerk en in-company training

Stevast Techniek biedt ook de mogelijkheid om de training Projectmanagement – Uniforme Project Aanpak (UPA) afgestemd op jouw situatie en organisatie intern te volgen. Wij verzorgen hierbij het gehele traject: van het afstemmen van de leerdoelen tot en met de evaluatie en eventueel ook de implementatie hiervan.

Een review van technische projecten is ook onderdeel van de module. Hierin is veel aandacht voor de details die het project kunnen beïnvloeden. Ook worden de opdrachtgevers geadviseerd over (tijdelijke) aanpassingen binnen hun organisatie zodat een project probleemloos geïmplementeerd kan worden. Uiteindelijk zal dit helpen om de juiste schakels op het juiste moment in elkaar te laten grijpen, zodat onnodige averij wordt voorkomen en het rendement wordt verhoogd.

Als totaalleverancier in de techniek en uniek door de combinatie van vijf afdelingen – Onderhoud, Machinebouw, Metaal, Opleiding, en Consultancy – kunnen we altijd van dienst zijn om te helpen jouw doelen te realiseren. Stevast Techniek combineert de juiste kennis, ervaring en uitrusting om tot een oplossing op maat te komen.

Geïnteresseerd in deze opleiding?

Wil je meer weten over de module en training Projectmanagement – Uniforme Project Aanpak (UPA)?

Neem dan contact met ons op!